1. میثم کاربخش راوری , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , اثر دمای تکلیس روی خواص ساختاری و حرارتی نانو پودر Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 به عنوان ماده اولیه کاتد باتری های لیتیوم یون , دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۲۰
 2. میثم کاربخش راوری , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , ساخت و بررسی خواص فیزیکی نانو پودرهای Li[Li0.250 Mn0.500 Co0.125 Ni0.125]O2 آلائیده با منیزیم به عنوان ماده اولیه باتری های لیتیوم یون به روش سل-ژل , دومین کنفرانس زیرساخت های انرژی،مهندسی برق و نانو فناوری , تاریخ: ۱۳۹۷/۰۲/۱۹
 3. علی حسن غازی الخیکانی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , مجتبی کمیلی , اثیر اضافه کردن نانوذرات اکسید نقره و سیلیکون کاربید بر خواص ابررسانایی دمای بالای YBa2Cu3O7-x , کنفرانس فیزیک ایران ۱۳۹۶ , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۷/۲۶
 4. فاضل نوری یعقوب السویجت , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , نسرین آزاد , تهیه نانومیلههای β-MnO2به روش هیدروترمال و بررسی اثر فرآیند گرمادهی , کنفرانس فیزیک ایران1396 , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۶
 5. عقیل کاظم مرشد الحمیده , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , منصوره درخشی , مهره های مغناطیسی پوشش داده شده با آلجینات-چیتوسان , اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 6. سیناء رمح کاظم کاظم , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , ریحانه اتفاق , ساخت و مشخصه یابی ساختاری و فیزیکی Li(Li.21Mn.54Ni.125Co.125)O2 برای استفاده در کاتد باتری های یون- لیتومی , اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 7. مرتضی ریاض جمال جمال , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , نسرین آزاد , اثر دما درتهیه نانومیله¬های دی اکسید منگنز به¬روش هیدروترمال , اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 8. مناف عبدالصمد مصطفی الدوسری , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , سنتز و بررسی خواص ساختاری وفیزیکی نانوذرات سیلیکا توخالى , اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 9. علی حسن غازی الخیکانی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , مقایسه دو روش همرسوبی مستقیم و همرسوبی معکوس در سنتز نانوذرات اکسید نقره(Ag2O) , اولین کنفرانس ملی نانو سنتز تا صنعت , تاریخ: ۱۳۹۶/۰۶/۰۱
 10. رضا قنبری , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , جواد فروغی , مطالعه رسانندگی و مگنتومقاومت در کلاف های ترکیب پلی پیرول و نانو لوله های کربنی , سیزدهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۹۵/۱۱/۱۳
 11. سمیرا ادیمی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , فائز پورآرین , مقایسه ساختار کریستالی مواد جاذب هیدروژن حاصل از اعمال تقریب نظریه تابعیت چگالی در بسته های محاسباتی کوانتوم اسپرسو و وسپ , کنفرانس فیزیک ایران 95 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 12. سمیرا ادیمی , هادی عربی , شعبان رضا قربانی , فائز پورآرین , مطالعه اولیه آلانایتهای قلیایی به روش ابتدا به ساکن، برای کاربردهای ذخیره سازی هیدروژن , کنفرانس فیزیک ایران 95 , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۶/۰۱
 13. سیدجابر حسینی , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , مقاومت ویژه وافت و خیزهای رسانندگی در نمونه ی تک کریستال ابررسانای Fe1.06 Te0.6 Se0.4 , پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 14. سیدجابر حسینی , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , بررسی سازوکار میخکوبی در ابررسانای تک کریستال Fe1.06Te0.6Se0.44 , پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 15. محمد حسین زاده , شعبان رضا قربانی , هادی عربی , مطالعه ی اثر قله ی دوم در ابررسانای پایه آهن BaFe1.9Ni00.1As2 , پنجمین کنفرانس ملی پیشرفت های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۵/۰۲/۱۴
 16. سیده رقیه حسینی , محمود رضائی رکن آبادی , شعبان رضا قربانی , سید محسن مدرسی سریزدی , بررسی خواص الکترونی و اپتیکی ژرمنن با استفاده از محاسبات اصول اولیه , چهارمین همایش ملی مهندسی اپتیک و لیزر ایران , تاریخ: ۱۳۹۴/۰۶/۱۱
 17. راضیه کارگر , محمود رضائی رکن آبادی , شعبان رضا قربانی , بررسی خواص الکترونی، ترموالکتریکی و فونونی آنتیموان تلوراید با استفاده از محاسبات اصول اولیه , کنفرانس فیزیک ایران 93 , تاریخ: ۱۳۹۳/۰۶/۱۷
 18. غلام پور ، سمانه , شعبان رضا قربانی , خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs , ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 19. سمامه غلام پور , شعبان رضا قربانی , خواص ترابردی و مغناطیسی ابررسانای پایه آهن NdO0.82F0.18FeAs , ششمین همایش ملی فیزیک پیام نور , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۲۹
 20. غلام پور ، سمانه , شعبان رضا قربانی , اثر پارامغناطیس اسپین روی میدان بحرانی بالایی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs و PrO0.85FeAs , چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
 21. شعبان رضا قربانی , فرشیدنیا، غزاله , سازوکار میخکوبی شار مغناطیسی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کارباید , چهارمین کنفرانس ملّی پیشرفت‌های ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۲/۱۱/۱۷
 22. سیما مؤذن , شعبان رضا قربانی , تاثیر سیلیکون بر خواص ابررسانایی MgB2 , کنفرانس فیزیک ایران 1392 , تاریخ: ۱۳۹۲/۰۶/۰۴
 23. غزاله فرشیدنیا , شعبان رضا قربانی , خواص ابررسانایی MgB2 آلاییده به نانوکربن , یازدهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
 24. سیما موذن , شعبان رضا قربانی , سازوکار میخکوبی در ابررسانای MgB2 آلائیده به سیلیکون کلراید , یازدهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۹۱/۱۱/۰۷
 25. مریم رشیدی , شعبان رضا قربانی , افت و خیزهای ابررسانایی در ابررسانای La-111 , سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
 26. ابراهیم رستم آبادی , شعبان رضا قربانی , مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ , سومین کنفرانس پیشرفتهای ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
 27. شعبان رضا قربانی , سید محمد فهیمی , بهنام آزادگان , ناهمسانگردی و جریان بحرانی در ابررسانای MgB2 آلاییده به روغن سیلیکون , سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
 28. مهناز نایبی پور , شعبان رضا قربانی , افت و خیز های ابررسانایی در تک بلور Ba0.72K0.28Fe2As2 در ناحیه بحرانی , سومین کنفرانس ملی پیشرفتهای ابررسانایی , تاریخ: ۱۳۹۱/۰۲/۲۸
 29. سمانه غلام پور , شعبان رضا قربانی , مریم رشیدی , مقاومت الکتریکی و انرژی فعال سازی در ابررسانای PrO0.85FeAs , کنفرانس فیزیک ایران 90 , تاریخ: ۱۳۹۰/۰۶/۱۴
 30. ابراهیم رستم آبادی , شعبان رضا قربانی , مقاومت حالت عادی ابررسانای بسبلور Nd(Y)-123آلاییده با آلایشهای خنثی , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
 31. شعبان رضا قربانی , مرتضی دارینی , افزایش میخکوبی شار در ابررسانایMgB2 آلاییده به سوکسنیک اسید (C4H6O4) , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
 32. شعبان رضا قربانی , آتنا بروغنی , تاثیر آلایش و دمای کلوخه سازی بر روی خواص الکتریکی ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۷
 33. شعبان رضا قربانی , مریم باشی , سازوکار میخکوبش در ابررسانای MgB2آلاییده به مالیک اسید , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶
 34. مریم رحمتی ترکی , شعبان رضا قربانی , تعیین پارامترهای ابررسانایی از روی رسانایی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررسانای Nd(CaPr)-123 , دهمین کنفرانس ماده چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۹/۱۱/۰۶
 35. شعبان رضا قربانی , مریم همائی , افت و خیزهای ابررسانایی در کوپرات 123-Nd , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 36. شعبان رضا قربانی , مریم رحمتی ترکی , رسانایی الکتریکی اضافی ناشی از افت و خیزهای حرارتی در ابررساناهایY1-2xCaxThxBa2Cu3O7-d , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 37. شعبان رضا قربانی , مرتضی دارینی , خواص ابررساناییMgB2 آلاییده به سوسنیک اسید(C4 H6 O4) , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 38. شعبان رضا قربانی , آتنا بروغنی , اثر دمای کلوخه سازی بر روی خواص ابررسانای MgB2 آلائیده به مالیک اسید , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 39. مریم باشی , شعبان رضا قربانی , سهم سازوکارهای میخکوبشδTc و δl در ابررسانای MgB2 آلاییده به مالیک اسید , کنفرانس فیزیک ایران 89 , تاریخ: ۱۳۸۹/۰۶/۲۰
 40. شعبان رضا قربانی , ونگ ، شاولین , شارش شار فعال شده به طور حرارتی در ابررساناهای NdO0.82F0.18FeAs , نهمین کنفرانس ماده چگال انجمن فیزیک ایران , تاریخ: ۱۳۸۷/۱۱/۱۵
 41. شعبان رضا قربانی , همایی، مریم , خواص ترابردی ابررساناهای Nd1-xCaxBa2-xLaxCu3O7-δ , کنفرانس فیزیک ایران 1386 , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵
 42. شعبان رضا قربانی , ابری نائی، فهیمه , همبستگی بین ضرایب ترابردی و ساختار الکترونی برای ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ , کنفرانس فیزیک ایران 1386 , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵
 43. شعبان رضا قربانی , اسلامی محمدیه، حمید , ایزدی زاده، ربابه , مقاومت الکتریکی در ابررساناهای Nd1-xPrxBa2Cu3O7-δ بر اساس مدل جفت پلارونی , کنفرانس فیزیک ایران 1386 , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۶/۰۵
 44. شعبان رضا قربانی , ابراهیم رستم آبادی , مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-delta بر اساس مدل جفت پلارونی , سیزدهمین گردهمایی فیزیک ماده چگال، مرکز تحصیلات تکمیلی در علوم پایه زنجان , تاریخ: ۱۳۸۶/۰۳/۱۰
 45. شعبان رضا قربانی , رستم آبادی، ابراهیم , توان گرماالکتریسته حالت عادی ابررساناهای NdBa2-xLaxCu3O7-δ , هشتمین کنفرانس ماده انجمن فیزیک چگال ایران , تاریخ: ۱۳۸۵/۱۱/۲۵
 46. شعبان رضا قربانی , رستم آبادی، ابراهیم , مقاومت الکتریکی حالت عادی ابررسانای NdBa2Cu3O7 براساس مدل جفت پلارونی , کنفرانس فیزیک ایران 1385 , تاریخ: ۱۳۸۵/۰۶/۰۶
 47. شعبان رضا قربانی , فیض آبادی،اکرم , ابری نائی، فهیمه , توان گرماالکتریسته در نمونه های Y1-2xCaxThxBa2Cu3O7-δ , کنفرانس فیزیک ایران 1383 , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۰۲
 48. شعبان رضا قربانی , رپ, استن , اثر هال در حالت عادی ابررساناهای Nd1-2xCaxMxBa2Cu3O7-δ (M=Pr,Th) , کنفرانس فیزیک ایران 1383 , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۰۲
 49. شعبان رضا قربانی , محاسبه تراکم حفره ها در ابررساناهایRE1-xPrx-123 (RE=Y,Nd) به روش جمع ظرفیت پیوندها(BVS) , کنفرانس فیزیک ایران 1383 , تاریخ: ۱۳۸۳/۰۶/۰۲